Η εταιρία μας δραστηριοποιείτε στην εισαγωγή και εμπορία δομικών

υλικών από το 1966. Με κύριο αντικείμενο τα συνθετικά οξείδια σιδήρου

Bayferrox εξυπηρετούμε με επιτυχία την Ελληνική αγορά για πάνω από 40 χρόνια.